Новости

Для школьников из агроклассов под Липецком устроили экскурсию на молочное производство

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/dlya-shkolnikov-iz-agroklassov-pod-lipeckom-ustroili-ekskursiyu-na-molochnoe-proizvodstvo/

Ссылка на материал:  https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/dlya-shkolnikov-iz-agroklassov-pod-lipeckom-ustroili-ekskursiyu-na-molochnoe-proizvodstvo/